Experiències didàctiques a la vora del riu

El Riu Llobregat al seu pas per Cornellà

Inscripcions

Què és?

Aquest és el web de l'activitat "El riu Llobregat al seu pas per Cornellà", una activitat de descoberta d'un dels elements geogràfics més definitoris del territori que ha de complementar el treball de coneixement del medi social i natural de les programacions d'aula.

La proposta que es presenta a través del web treballa l'orientació, les parts del riu, el sòl, l'aigua i la influència de l'home en els canvis en el paisatge.

Aquesta activitat s'ofereix gratuïtament a les escoles d'Educació Primària públiques i concertades de Cornellà de Llobregat. La proposta treballa: l'orientació, les parts del riu, el sòl, l'aigua i la influència de l'home en els canvis en el paisatge. Es pot triar en aprofundir la vegetació la seva fauna i els rastres que podem trobar.

L'activitat "El riu Llobregat al seu pas per Cornellà" s'estructura a partir d'un material didàctic que es treballa a l'escola i es complementa amb un itinerari per la zona deltaica del riu i el seu marge, amb l'ajut d'un educador/a i els materials per dur a terme el treball de camp.

Informació sobre l’itinerari

Transport

El servei de transport en autocar és gratuït, excepte per les escoles més properes al riu.

Lloc on es fa

Al marge del riu. El punt de trobada amb l'educador/a és al c/Verge de Montserrat, a l'inici de la passera del riu. (davant del club Delfos) 

Durada de l'activitat

De 9:30 a 12 h.

Observacions pràctiques

La persona docent haurà de mostrar un actitud de suport al llarg de l'activitat.

Des del punt de trobada fins al lloc de realització de l'activitat hi ha uns 15 o 20 minuts caminant. Donada la durada de l'activitat, és convenient que els alumnes hagin esmorzat abans de fer-la. Cal que el grup porti cinc ampolles d’aigua per recollir mostres d'aigua.

Cal portar crema solar, aigua i gorra. És convenient portar un calçat tancat i pantalons llargs per tal d'evitar rascades amb la vegetació o picades d'ortiga.

Cal portar també material d’escriptura per poder treballar a camp: llapis, goma i maquinetes. 

Com m'hi puc inscriure?

Durant el mes de setembre.

Departament de Medi Ambient

Qui som?

L'activitat forma part de l'oferta educativa de l'Ajuntament de Cornellà del Llobregat i està organitzada pel Departament de Medi Ambient